Hướng dẫn Record Cuộc Họp Google Meet hoặc Zoom

Trong thời điểm Work From Home sẽ có rất nhiều cuộc họp, đào tạo qua Google Meet/Zoom. Những buổi đào tào này sẽ thêm ý nghĩa nếu được ghi lại để cho các nhân viên mới có thể xem và trở thành tài liệu đào tạo của công ty.

Để ghi âm được cuộc họp Google Meet/Zoom thì có 1 công cụ hoàn toàn miễn phí và dùng rất tốt đó là VMaker.

Bước 1: Đăng ký tài khoản tại https://www.vmaker.com/

Bước 2: Đăng nhập
Bước 3: Tải Vmaker trên Menu

Tùy vào hệ điều hành có thể chọn phương pháp khác nhau, đối với Windows thì chọn VMaker Chrome Plugin

Add Chrome Plugin.

Bước 5: Bắt đầu sử dụng VMaker từ Chrome Extension bằng cách bấm vào Icon VMaker trên thanh công cụ của Chrome

Bước 6:  Bấm Start Recording, chọn Tab Chrome Của Google Meet cần Record hoặc Cửa sổ Zoom của cuộc họp cần record

Bước 7:  Bẩm dừng để Video được lưu lại

Bước 8: Màn hình sẽ được chuyển qua Web VMaker để xem Video vừa được lưu.

Chúc mọi người có thể sử dụng được phần mềm này để ghi lại các tài liệu đào tạo cho công ty của mình.

https://dinhthaiha.com